Models de fosa

  Fabriquem els models i les plaques per a la fabricació de peces d'alumini o qualsevol altre metall per fosa.

  Models de fosa


  La nostra oficina tècnica realitza el disseny dels motlles i les plaques per garantir un resultat adequat als requeriments del client.

  A Ineo fabriquem models per a foneria realitzats mitjançant tecnologies de fabricació additiva, en combinació amb el sistema de modelatge tradicional. La fabricació de models mitjançant impressió 3D ens permet reduir el temps de la fase de modelatge.

  Podem fabricar tant peces úniques com sèries curtes de peces foses. Lliurem les peces amb els acabats requerits pels nostres clients, ja siguin mecanitzades, amb tractament tèrmic, granallades o pintades, entre d'altres.

  Garantim la total confidencialitat dels projectes en els quals col·laborem.

  El procés de fosa

  El primer pas per a la fabricació d'una peça fosa és realitzar el model a mida natural de la peça que es vol reproduir i que prendrà forma a l'interior del motlle.

  Segons la quantitat de peces a fondre, es realitzarà un model únic o una placa amb diverses figures del model.

  Un cop fabricat aquest model o placa, en el primer procés de fosa es compactarà la sorra contra la placa o el model creant les cavitats del motlle.

  Serveis - Models de fosa - Fabricació model a tamany natural - Ineo
  Serveis - Models de fosa - Metall fos - Ineo

  Quan el motlle de sorra hagi estat fabricat, se separaran les parts de sorra i s'extraurà el model.

  Després de tancar el motlle, aquest ja estarà preparat per ser omplert amb el metall desitjat.

  Transcorregut el temps necessari per al refredament i un cop el metall hagi pres forma, es trencarà el motlle de sorra obtenint la peça fosa.

  Si el projecte ho requereix, s'aplicaran posteriorment els processos de mecanitzat, temperat o granallat.

  Com ho fem?

  • Definim els models determinant les especificacions, característiques, disposició, dimensions i cost de components.
  • A partir de les dades previs establerts realitzem els càlculs tècnics necessaris per al dimensionament dels models i la disposició en les plaques.
  • Verifiquem que les especificacions del disseny es compleixen durant el desenvolupament del projecte. Els procediments de verificació contemplen la funcionalitat i qualitat del producte, materials, elements dissenyats, utillatges i normativa i reglamentació específica.
  • Realitzem assajos i anàlisis que ens permeten comprovar el nivell de compliment pel que fa als requeriments del client.

  Volem ser el teu proveïdor per a models de fosa

  El nostre equip tècnic està preparat per assessorar-te amb el disseny i l'enginyeria de cara a la fabricació de peces de fosa de metall. Comptem amb un equip de modelistes amb àmplia experiència en la construcció de models per a fosa.

  Fabricació additiva

  INEO PROTOTIPOS S.L. Disseny i fabricació de prototips i sèries curtes.
  C/Avenc del Daví, 6 Pol.Ind.Can Petit Terrassa, Barcelona 08227
  Tel. +34 937 337 000 Email: contact@ineo.es