Prototips ràpids - Acabats

Ineo Prototipos ofereix diferents tipus d’acabats superficials:

  • Pintat: acabat brillant, setinat, mate, texturat, monocapa, bicapa,...

  • Decoració amb films: imitació a fibra de carboni, marbre, fusta, ...

  • Metal·litzat: metal•litzat per alt buit per aconseguir acabats amb alta reflexió.

  • Sorrejat: diferents acabats per a peces de fosa i microfusió o peces de plàstic translúcides.

  • Decapats: decapat per làser de textos, logos o imatges

  • Tampografia o serigrafia: impressió de textos, logotips o imatges.