Estereolitografia (SLA)

La estereolitografia és tecnologia de fabricació additiva mitjançant la qual s’aconsegueixen peces de resina epoxi ambbona tolerància dimensional, moltes vegades amb característiques mecàniques força acceptables. La estereolitografia és la tecnologia més adequada per fabricar models màster per fer motllos de silicona o prototips que verifiquin la geometria i aspecte visual d’un producte.

Que és la estereolitografia?

La estereolitografía és una tecnologia de fabricació additiva (impressió en 3D) per a la creació de prototips, models o peces acabades, unint capes de resina epoxi polimeritzada per un làser ultraviolat de baixa potència.

Com funciona la estereolitografia?

Un cop dibuixada la geometria 3D a fabricar, es decideix la posició de fabricació i es secciona en capes horitzontals de 0.1mm aproximadament (depenent de la precisió requerida). Un programa informàtic organitza i tradueix la informació d'un arxiu en format .stl generant la informació de cada capa. L'arxiu .stl és la interfície que s'utilitza per traduir els arxius CAD 3D.

Mitjançant un làser de llum ultraviolada, va dibuixant capes fines un sobre d'altres que van quedant enganxades a les capes prèvies per obtenir els objectes tridimensionals sobre una plataforma que va submergint-se en un tanc de resina epoxi cada vegada que el làser dibuixa una capa o la secció a construir.

Un cop fabricada la peça en estereolitografia, ha de passar per un procés de neteja i un post-curat en un forn de llum ultraviolada per quedar totalment solidificades.

Aplicacions de la estereolitografia

Les peces fabricades en estereolitografia, poden ser utilitzades com a peça màster o patró per a la creació de motlles de silicona, models funcionals o peça final per validació del disseny. És una tecnologia ben considerada per la seva major precisió i millor acabat superficial.

Avantatges de la estereolitografia

Alguns dels avantatges de la estereolitografia són:

 • Fabricació de prototips ràpids i complexos
 • Excel·lent reproducció dels detalls i precisió de les peces
 • Rapidesa
 • Bon acabat superficial
 • Es poden enganxar peces construïdes per separat
 • Es poden crear parets molt fines
 • Permet diferents acabats superficials i pintats
 • Diferents materials de fabricació: transparent, flexible, translúcid

Desavantatges de la estereolitografia

Algunes de les desavantatges de la estereolitografia són:

 • La fragilitat (en funció de la resina que es faci servir)
 • La necessitat d'utilitzar suports per estabilitzar superfícies excel•lents durant el procés de fabricació de les peces
 • Assaigs mecànics i tèrmics no molt exigents
 • No és recomenable niar peces unes sobre les altres durant la fabricació
 • Material sensible a la humitat i a la temperatura
 • Cost del manteniment elevat
 • Cost inicial del volum del bany

Camps d'aplicació de la estereolitografia

Oficines tècniques, departaments d'R + D, centres de disseny de diferents sectors industrials, arquitectura, medicina, que precisin de:

 • Peça Màster per fabricar motlles de silicona
 • Prototips funcionals
 • Models per a presentació
 • Peces que necessitaran un acabat superficial fàcil
 • Peces d'alta qualitat dimensional

Dades tècniques de la estereolitografia

 • Làser d'estat sòlid Nd: YVO4
 • Longitud d'ona: 354.7nm
 • Diàmetre del feix: 0.2 - 0.3mm
 • Velocitat de dibuixat: 5m / sec (depenent de la potència del làser)
 • Gruix de capa: 0.05-0.15mm, (típic 0.1mm)
 • Resolució X / Y: 0.0177mm