Maquetes

A Ineo Prototipos fabriquem maquetes a escala, muntatges de conjunts, ajustaments, etc., així com modelatge en escuma d'un model visual a partir de plànols 2D, més els acabats superficials requerits.