Models de fosa

Ineo Prototipos pot fabricar peces d’alumini o qualsevol altre metall fos. Si la geometria i els acabats ho permeten, un motllo de sorra és l’alternativa econòmica i ràpida; fem els models i plaques per facilitar la fabricació de motllos de sorra en dies i, si fa falta, el post procés de les peces foses.