SLS Sinterització làser de pols de poliamida

Mitjançant la tecnologia de sinterització làser es construeixen peces de poliamida mecànicament funcionals amb característiques físiques similars a les dels termoplàstics injectats. També s’usa aquesta tecnologia per a la fabricació de peces en sèrie (rapid manufacturing o additive manufacturing). Aquest material pot ser retreballat posteriorment (polit, mecanitzat, foradat, ...). Ineo Prototipos disposa de quatre màquines de sinteritzat làser de poliamida (SLS), amb les que és possible construir peces de mides considerables en reduïts terminis.