Estereolitografia (SLA)

  La estereolitografia és una tecnologia de fabricació additiva mitjançant la qual s'obtenen peces de resina epoxi amb una alta capacitat de reproducció dels detalls i una excel·lent precisió.

  Estereolitografia (SLA)


  És la tecnologia més adequada a l'hora de fabricar el model màster, per posteriorment fer motlles de silicona o prototips que verifiquin la geometria i aspecte visual d'un producte.

  Es tracta d'una de les primeres tecnologies d'impressió 3D desenvolupades. A Ineo la fem servir des de l'any 2000 i avui dia continua sent una tecnologia molt utilitzada i fiable per a la fabricació de prototips ràpids.

  Les màquines d'estereolitografia de petit format tenen una alta resolució per als detalls; les de gran format també són necessàries i ofereixen una tolerància de ± 0,2 mm.

  Què és la estereolitografia?

  La estereolitografia és una tecnologia de fabricació additiva per a la impressió 3D de prototips, models o peces finals, a través de la unió de capes de resina epoxi polimeritzada per un làser ultraviolada de baixa potència.

  Com funciona la estereolitografia?

  Partint d'una geometria 3D a fabricar, es decideix la posició de fabricació. Un programa informàtic organitza i tradueix la informació de l'arxiu en format STL generant la informació de cada capa horitzontal amb un gruix en funció de la precisió requerida. L'arxiu STL és la interfície que s'utilitza per traduir els arxius 3D.

  Un làser de llum ultraviolada (UV) va dibuixant i solidificant aquestes capes en la superfície de la resina epoxi líquida continguda en el dipòsit de la màquina; cada capa queda adherida a l'anterior per l'efecte del làser. Per tal de fixar la peça a la plataforma de construcció, s'han de fabricar suports per estabilitzar les superfícies que sobresurten durant el procés. La plataforma descendeix en cada capa i aquests suports garanteixen que la peça fabricada no caigui o es deformi.

  Un cop fabricada aquesta, s'han de retirar aquests suports i passar per un procés de neteja. Finalment, cal sotmetre-la a un post-curat en un forn de llum ultraviolada per deixar-la totalment solidificada.

  Aplicacions de la estereolitografia

  Aquesta tecnologia, ben considerada per la seva precisió i excel·lent acabat superficial, és utilitzada especialment per oficines tècniques, departaments R+D, centres de disseny de diferents sectors industrials (arquitectura, medicina) que precisin de:

  • Peça Màster per fabricar motlles de silicona
  • Prototips funcionals
  • Models per a presentació
  • Peces que necessitaran d'un acabat superficial
  • Peces d'excel·lent precisió dimensional

  Avantatges de la estereolitografia

  Alguns dels seus punts forts són:

  • Fabricació de prototips ràpids i complexos
  • Rapidesa, precisió i excel·lent reproducció dels detalls
  • Excel·lent acabat superficial
  • Opció de diversos acabats superficials i pintats
  • Diferents materials de fabricació: transparent, flexible, translúcid

  Aspectes a tenir en compte

  Algunes consideracions al respecte de la estereolitografia:

  • En funció de la resina utilitzada, les peces poden ser fràgils
  • Cal utilitzar suports per estabilitzar superfícies excel·lents durant el procés de fabricació de les peces
  • No és recomanable niar peces unes sobre les altres durant la fabricació.
  • Alguns materials són sensibles a la humitat i la temperatura

  Materials per a la impressió 3D SLA

  Oferim diversos materials d'última generació per a la fabricació de peces en estereolitografia. En aquesta pàgina presentem els principals materials amb què treballem i les seves característiques més rellevants, si necessites un material especial no dubtis en contactar amb nosaltres.
  Accura Xtreme

  Resina gris amb bon comportament mecànic i tèrmic (60ºC), alta fiabilitat dimensional i excel·lent acabat superficial, fàcil de polir.

  Ideal per prototips visuals, muntatges de conjunts i models per a motlles de silicona, així com peces funcionals.

  Densitat: 1,19 g / cc
  Mòdul flexió: 1520-2070 MPa
  Allargament en el trencament: 14-22%


  Flexibilitat

  Resistència a temperatura

  Resistència a l'impacte

  DSM 11122

  Resina translúcida que polida queda transparent. Temperatura màxima de treball: 50ºC, alta fiabilitat dimensional i excel·lent acabat superficial, fàcil de polir.

  Ideal per comprovar el comportament de fluids, fabricar prototips visuals i models per a motlles de silicona i fer muntatges de conjunts.

  Densitat: 1,12 g / cc
  Mòdul flexió: 2040-2370 MPa
  Allargament en el trencament: 3,5%

  Flexibilitat

  Resistència a temperatura

  Resistència a l'impacte

  Robusta G

  Resina blanca translúcida, amb bon comportament mecànic, es pot tenyir fàcilment per donar acabats acolorits. Bon comportament tèrmic (60ºC) amb alta fiabilitat dimensional i excel·lent acabat superficial, fàcil de polir.

  Ideal per prototips visuals, muntatges de conjunts i models per a motlles de silicona, així com peces funcionals.

  Densitat: 1,12 g / cc
  Mòdul flexió: 2276-2390 MPa
  Allargament en el trencament: 15-20%

  Flexibilitat

  Resistència a temperatura

  Resistència a l'impacte

  INEO PROTOTIPOS S.L. Disseny i fabricació de prototips i sèries curtes.
  C/Avenc del Daví, 6 Pol.Ind.Can Petit Terrassa, Barcelona 08227
  Tel. +34 937 337 000 Email: contact@ineo.es