Prototips i sèries curtes INEO

Ineo Prototipos va començar la seva activitat l’any 2000, en un petit garatge de Terrassa.

L’objectiu fou, des d’un principi, fabricar prototips amb una òptima qualitat i amb la màxima fidelitat possible respecte el producte final.

En aquest temps el nostre equip ha crescut d'una a les 20 persones que actualment el componen.

En l’actualitat desenvolupa els seus projectes en unes instal·lacions de quasi 2.000m², amb la mateixa filosofia amb la que inicià la seva activitat.

Clients

Yasuni
Shad
Benedito Design
Visiometrics
BSH
Mahle
Grupo Antolín
Circutor
Bultaco
BJC
Valira
Sensofar

Serveis

Ineo Prototipos pot transformar una idea en una peça o producte en ajustats terminis de temps. Aplicant les tecnologies de fabricació additiva es poden fabricar peces de plàstic o metall de forma ràpida.

SLA estereolitografia

Enginyeria i CAD

Desenvolupem la idea fins a l'obtenció d'un disseny llest per ser fabricat. Després de la realització del 3D definitiu, fabriquem prototips per a la validació prèvia de la geometria CAD abans de la industrialització del producte.
SLA estereolitografia

SLA estereolitografia

Peces de resina epoxi d'excel·lent tolerància dimensional. La Estereolitografia és la tecnologia més recomanada per fabricar el model Màster i posteriorment fabricar motlles de silicona així com prototips que ens permetran verificar la geometria i l'aspecte visual d'un producte.
SLS Sinterització làser de pols de poliamida

SLS Sinterització làser

Construcció de peces funcionals amb característiques mecàniques similars a les dels termoplàstics injectats. Aquesta tecnologia és altament utilitzada en la fabricació de peces en sèrie (Rapid Manufacturing). Les peces resultants amb aquesta tecnologia admeten l'aplicació d'un ampli ventall d'acabat superficial.
Colada al buit

Colada al buit

Reproducció de peces en resina de poliuretà mitjançant motlles de silicona. En la fabricació d'aquests motlles s'utilitza un primer model realitzat en Estereolitografia, encara que aquesta tècnica permet també utilitzar com Màster gairebé qualsevol tipus de peça fabricada mitjançant sinterització, FDM, mecanitzat, etc. Produïm sèries curtes amb resines de poliuretà que posseeixen diferents característiques: flexibilitat, transparència, resistència a alta temperatura, càrrega de fibra de vidre, ignífug -V0-, similars a les del producte final com ABS, Polipropilè, Policarbonat, etc.
Prototips ràpids - Acabats

Acabats

Quan es requereix d'un acabat altament realista, estem especialitzats en: Pintats: acabats brillants, setinats, mates, texturats, monocapa, bicapes, etc. Decoracions amb Films: fibra de carboni, marbre, fusta, etc. Metal·litzats: peces metal·litzades en alt buit. Sorrejats: diferents acabats per a peces de fosa i microfusió o peces translúcides. Decapats: decapat per làser de textos, logos o imatges. Tampografiats: impressió de textos, logos o imatges.
Models de fosa

Models de fosa

Ineo Prototipos pot fabricar peces d’alumini o qualsevol altre metall fos. Si la geometria i els acabats ho permeten, un motllo de sorra és l’alternativa econòmica i ràpida; fem els models i plaques per facilitar la fabricació de motllos de sorra en dies i, si fa falta, el post procés de les peces foses.
Utillatges

Utillatges

Fabriquem aquells útils que el client necessiti per col·laborar en el seu procés productiu, adaptant-nos a les seves indicacions facilitant les tasques de muntatge, acoblament, etc.
Maquetes i models

Maquetes i models

Fabriquem maquetes a escala, muntatges de conjunts, ajustaments, etc., així com modelatge en escuma d'un model visual a partir de plànols 2D, més els acabats superficials requerits.
Laminat de fibra de vidre

Laminat de fibra de vidre

Mitjançant el laminat de fibra de vidre es poden aconseguir peces de mides molt grans, resistents i amb poc pes, com ara carenats de moto, frontals de vehicles o peces similars.